features-img1.jpg

Logo MRSM

Teleskop dan alatan Sains

Melambangkan sains dan teknologi masa kini.

Roda Bergigi

Setiap gigi mewakili negeri dalam Malaysia di mana MARA memberi perkhidmatannya secara telus dan juga jaringan aktiviti keusahawanan yang diterokai oleh Bumiputera. Mewakili 14 buah negeri di Malaysia.

Slogan Berdisiplin Berilmu Beramal

Pada logo tersebut mewakili sahsiah terpuji yang diterapkan pada pelajar. Konsep utama MRSM iaitu pendidikan sains dan teknologi diketengahkan, ketakwaan dijana dan keusahawanan disemai. Pelajar-pelajar MRSM ini seterusnya dicanai agar menjadi pelajar serba boleh, berjiwa patriotik, kental dan mampu bersaing pada bila-bila masa dan di mana jua mereka berada.

Warna Hitam

Sebagai lambang keutuhan dan kekukuhan semangat untuk membantu secara berterusan golongan Bumiputera.

Warna Merah

Melambangkan keberanian untuk mara kehadapan menerokai peluang-peluang baru.


Lirik Lagu MRSM